Työnohjaus ja prosessikonsultaatio

 

  • on tavoitteellista työskentelyä sekä oman että työyhteisön työn ja toimintatapojen tukemisessa, kehittämisessä, arvioinnissa ja uudistamisessa,

  • tarjoaa ulkopuolista näkökulmaa työyhteisön, ryhmän ja yksilön kehittämiseen,

  • vapauttaa ohjattavan ja ohjattavien käyttöön energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin työtunteisiin, haasteisiin sekä ongelmiin ja vaikeisiin asioihin,

  • vahvistaa ammatti-identiteettiä,

  • on eettisiin periaatteisiin perustuvaa toimintaa.

 

AddEdu Expert tarjoaa työnohjausta, työyhteisön prosessikonsultaatiota, koulutuksia ja opastusta mm. kasvatus-, opetus-, hallinto- sekä hoito- ja kuljetusalalle (henkilökuljetus) ym. tai muissa ihmisten kanssa työskentelevien palvelemisen tarpeisiin.

AddEdu Expertin työnohjauksen ja prosessikonsultaation lähestymistapa ja näkökulma on voimavarakeskeisyydessä.


Työyhteisön prosessikonsultaatiossa vahvistetaan työntekijöiden keskinäistä toimintaa sekä toimijuutta ja kykyä toimia työssä yhdessä tavoitteellisesti perustehtävän suuntaisesti.

Prosessikonsultaatiossa organisaation omaa asiantuntemusta hyödyntäen tunnistetaan työyhteisön haasteita ja luodaan vaihtoehtoisia tapoja olla, ajatella, toimia, kehittää jne. työyhteisöä.

Työnohjauksessa on tilaisuus käsitellä työhön liittyviä mieltä kuormittavia asioita.

Voimavarakeskeinen lähestymistapa koostuu ainakin seuraavista seikoista:
1. dialogisuudesta
2. narratiivisuudesta (tarinallisuudesta)
3. ratkaisukeskeisyydestä
4. reflektiivisyydestä

Sosiaalinen konstruktionismi on työnohjauksen taustateoriana.

Työnohjauksen sovelletaan Suomen Työnohjaajat ry:n laatimia eettisiä periaatteita //www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet

 

 Työnohjaus, coaching, sparraus ja prosessikonsultaatio voi olla

Kysy lisätietoja

AddEduExpert
Petri Vainikka, työnohjaaja STOry

puh. 040 669 2500

Tai ota yhteyttä ao. linkin kautta
//www.addeduexpert.fi/419179653

ja myös //www.suomentyonohjaajat.fi/