Esimiestyön ja johdon työnohjaus

Esimiestyönohjauksen (coaching) tavoitteena on kohdata, käsitellä ja ratkoa työhön liittyviä ristiriitatilanteita ja siten vahvistaa johtajan ammatti-identiteettiä suhteessa itseensä, tehtäväänsä ja työyhteisöönsä itsetuntemuksen kasvaessa.  Nämä vaikuttavat työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Ohjauksen pituus ja ajat on soviteltavissa ohjattavan tarpeen ja tilanteen mukaan  yksilöllisesti. Ohjausaikoja voidaan sovitella tarpeen ja tilanteen mukaan myös illoiksi ja tai viikonlopuiksi.

Esimiestyönohjauksessa huomio kohdistuu usein johtajuuteen ja johtamiseen, erilaisten ihmisten johtamisen sekä organisaatioiden eroihin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Esimiestyönohjauksen lähestymistapa ja näkökulma on   voimavarakeskeisyydessä.

 

Lisätietoja

AddEdu Expert, Lappeenranta
Petri Vainikka, työnohjaaja STOry

puh. 040 669 2500
sähköpostitse yhteydenotto Yhteystiedot-sivulta
http://www.addeduexpert.fi/419179653

 ja myös http://www.suomentyonohjaajat.fi/