Työstä hyvinvointia vai työläännyttääkö (näännyttääkö) työ?

Volgan lautturit, Venäläisen taiteen museossa Pietarissa, Ilja Repin

AddEdu Expert tarjoaa koulutusta, prosessikonsultaatioita ja työnohjausta ja voi olla hyödyksi ja avuksi sekä julkishallinnon että yksityisten toimijoiden työyhteisöjen toiminnan kehittämisessä, kehittymisessä ja tehostamisessa.

Miten kasvattaa hyvinvointia työstä?

Työ ja henkinen hyvinvointi

 • Miten työnimu syntyy työntekijässä? Entä työyhteisössä?
 • Miten välttää työuupumus? Mistä työolouupumus syntyy? Miten siihen voi ajoissa puuttua?
 • Miten tunnistaa työyhteisössä työhyvinvointia edistäviä tekijöitä? Entä haittavia riittävän ajoissa?
 • Miten epäasiallinen kohtelu, vastuuton työkäyttäytyminen, häirintä jne. vaikuttaa ja merkitsee työhyvinvointiin?
 • Miten pitää työyhteisössä psykologisen työsopimuksen voimassa? Mitkä ovat psykologisen työsopimuksen "kulmakivet"?
 • Miten pitää yllä tervettä työyhteisöä?
 •  *

 * Mitä muita seikkoja ja kysymyksiä henkisessä työhyvinvoinnin edistämisessä on?

Epäasiallinen kohtelu, vastuuton työkäyttäytyminen, työpaikkakiusaaminen, työnantajan direktio-oikeus

 • Miten erottaa epäasiallinen kohtelu, entä vastuuton työkäyttäytyminen, häirintä ja kiusaaminen, kun työantajalla (esimiehellä) on kuitenkin direktio-oikeus?
 • Miten erottaa henkisen mielipide-eron henkisestä väkivallasta työpaikalla?
 • Miten erotella työhön liittyvä kiusaaminen henkilöön liittyvästä kiusaamisesta / epäasiallisesta kohtelusta jne?
 • Entä kun esimies kohdistaa epäasiallista kohtelua tai kiusaamista johdettavaansa? Miten tunnistaa taitamattoman johtamisen?
 • Mistä epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen kertoo työyhteisöstä, entä organisaatiosta?
 • Entä miten narsistiset piirteet vaikuttavat työyhteisössä käyttäytymiseen - esimiehissä ja työntekijöissä?
 • Miten kiusaamiskokemus / epäasiallinen kohtelu ym. pitäisi selvittää?
 • Kenen tehtävänä, velvollisuutena ja vastuuna on selvittää? Milloin? Miten?
 • Miten katkaista kaikki tämä ja palata perustehtävän kirkastamiseen?
 • Miten ennakoida ajoissa ja milloin tulisi puuttua, ettei tilanne pääsisi kehittymään liian haasteelliseksi?
 • Mitä keinoja varhaiseen välittämiseen ja puuttumiseen?
 • *

* Mitä muita kysymyksiä työyhteisön ja organisaation näissä pulmatilanteissa on?

Työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta

YLE 21.2.2019

 

 

YLE Uutinen 21.2.2019

https://yle.fi/uutiset/3-10653097

 

 

Työsuojeluviranomaiset penkoivat sata kiusaamistapausta

YLE 20.6.2018

 

 

YLE-uutinen 20.6.2018 klo 17.39

https://yle.fi/uutiset/3-10265694

 

 

Etelä-Saimaa 28.12.2016

Lisätietoja koulutuksista ja prosessikonsultaatiosta ja työnohjauksesta: 

AddEdu Expert / Petri Vainikka, Lappeenranta
puh. 040 669 2500
sähköpostitse yhteydenotto Yhteystiedot-sivulta
http://www.addeduexpert.fi/419179653