Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksen (coaching) tavoitteena on kohdata, käsitellä ja ratkoa työhön liittyviä ristiriitatilanteita ja siten vahvistaa työntekijän/johtajan ammatti-identiteettiä suhteessa itseensä, tehtäväänsä ja työyhteisöönsä itsetuntemuksen kasvaessa. Nämä vaikuttavat työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Yksilötyönohjauksen pituus ja ajat on soviteltavissa ohjattavan tarpeen ja tilanteen mukaan  yksilöllisesti.

Työnohjauksen lähestymistapa ja näkökulma on   voimavarakeskeisyydessä.

 

Lisätietoja

AddEdu Expert, Lappeenranta
Petri Vainikka, työnohjaaja STOry
 
puh. 040 669 2500

YHTEYSTIEDOT - www.addeduexpert.fi

 ja myös http://www.suomentyonohjaajat.fi/