Ryhmätyönohjaus ja prosessikonsultaatio

Työyhteisön toimivuutta vahvistetaan ja kehitetään työnohjauksella tai prosessikonsultaatiolla. Organisaation ja työyhteisön muutostilanteissa usein ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan syventää ja löytää uusia ratkaisuja yhteistyön kehittämiseksi ja perustehtävässä pysymistä. Samalla pyritään syventämään omaa ymmärrystä itsestä erilaisten roolien joukossa ammattilaisena. Nämä vaikuttavat työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Ryhmätyönohjaus on saman ammattialan eri työyhteisön tai -yksikön jäsenistä koottu ryhmä. Ideaalikoko on usein 3-6 henkilöä.

Ryhmätyönohjauksen ajat on soviteltavissa tilanteen ja tarpeen mukaan joustavasti. Iltapäivä tai myöhäisiltapäivät voivat olla jossain tilanteissa työn sujumisen näkökulmasta parhaimpia, mutta on todennäköistä, että työnohjausaikoja voidaan sovitella tarpeen mukaan myös aamu- ja lauantaipäiviksi.

Ryhmätyönohjauksen ja prosessikonsultaation lähestymistapa ja näkökulma on voimavarakeskeisyydessä.

Lisätietoja

www.suomentyonohjaajat.fi

AddEdu Expert, Lappeenranta
Petri Vainikka, työnohjaaja STOry
puh. 040 669 2500

YHTEYSTIEDOT - www.addeduexpert.fi

www.suomentyonohjaajat.fi