Esimiestyön ja johdon työnohjaus

Esimiestyönohjauksen (coaching) tavoitteena on kohdata, käsitellä ja ratkoa työhön liittyviä ristiriitatilanteita ja siten vahvistaa johtajan ammatti-identiteettiä suhteessa itseensä, tehtäväänsä ja työyhteisöönsä itsetuntemuksen kasvaessa.  Nämä vaikuttavat työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Ohjauksen pituus ja ajat on soviteltavissa ohjattavan tarpeen ja tilanteen mukaan  yksilöllisesti. Ohjausaikoja voidaan sovitella tarpeen ja tilanteen mukaan myös illoiksi ja tai viikonlopuiksi.

Esimiestyönohjauksessa huomio kohdistuu usein johtajuuteen ja johtamiseen, erilaisten ihmisten johtamisen sekä organisaatioiden eroihin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Esimiestyönohjauksen lähestymistapa ja näkökulma on   voimavarakeskeisyydessä.

Lisätietoja

Petri Vainikka
AddEdu Expert
puh. 040 669 2500

Tai ota yhteyttä ao. linkin kautta sähköisesti
http://www.addeduexpert.fi/419179653

Lisätietoja:
 http://www.suomentyonohjaajat.fi/
ja myös   https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/etsi-tyonohjaajaa#/