Työyhteisöjen työnohjaus ja prosessikonsultaatio

Työyhteisön toimivuutta vahvistetaan ja kehitetään työnohjauksella tai prosessikonsultaatiolla.

Organisaation ja työyhteisön muutostilanteissa usein ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan syventää ja löytää uusia ratkaisuja yhteistyön kehittämiseksi ja perustehtävässä pysymistä. Samalla pyritään syventämään omaa ymmärrystä itsestä erilaisten roolien joukossa oman työyhteisön jäsenenä. Nämä vaikuttavat työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Työyhteisön työnohjaus tai prosessikonsultaatio on saman työyhteisön tai -yksikön jäsenistä koottu  parhaimmillaan enintään 5-6 hengen ohjattava ryhmä.

Ohjausajat on soviteltavissa tilanteen ja tarpeen mukaan joustavasti. Iltapäivä tai myöhäisiltapäivät voivat olla jossain tilanteissa työn sujumisen näkökulmasta parhaimpia, mutta on todennäköistä, että työnohjausaikoja voidaan sovitella muuhunkin aikaan työyhteisön tarpeet huomioiden.

Työyhteisön työnohjauksen ja prosessikonsultaation lähestymistapa ja näkökulma on voimavarakeskeisyydessä.

Lisätietoja