Vuorovaikutus ja viestintä työyhteisössä ja neuvotteluissa

Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ei peritä vaan ne opitaan. Miten tulla tietoiseksi omasta vuorovaikutus- ja viestintätaidoista ja -tyyleistä? Miten tunnistaa kollegan viestintätyylit? Miten kehittyä ja kehittää omia vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutaitoja?

AddEdu Expert tarjoaa koulutusta, prosessikonsultaatioita ja työnohjausta ja voi olla hyödyksi ja avuksi sekä julkishallinnon että yksityisten toimijoiden työyhteisöjen toiminnan kehittämisessä, kehittymisessä ja tehostamisessa.


Koulutuksen sisältöjä voi olla esimerkiksi:

  • Neuvottelun määrittely
  • Neuvotteluun valmistautuminen ja tavoitteet
  • Neuvottelijan viestintätaidot ja -tyylit
  • Aggressio ja epäassertio työyhteisössä ja neuvottelussa
  • Erilaisuuden kohtaaminen
  • Periaatteellinen neuvottelumenetelmä ja viestintä
  • Kuuntelijana, puhujana ja neuvottelijana kehittyminen
  • Mielipiirteiden muokkaaminen

"Asiat tulee esittää niin yksinkertaisesti kuin mahdollista,
mutta ei yksinkertaisemmin."
(Albert Einstein)

Neuvottelu on prosessi, jossa tavoitteena on yhteinen tahtotila sopimuksen kautta.


Lisätietoja: 

AddEdu Expert / Petri Vainikka, Lappeenranta
puh. 040 669 2500
sähköpostitse yhteydenotto Yhteystiedot-sivulta
http://www.addeduexpert.fi/419179653