Rekrytointi

Työhaastattelukoulutus

Virkailmoitus vuodelta 1903

AddEdu Expert tarjoaa koulutusta ja voi olla hyödyksi ja avuksi sekä julkishallinnon että yksityisten toimijoiden henkilöstön rekrytoinnin onnistumiseksi.

Henkilöstön rekrytointi on aina enemmän kuin suuri investointipäätös. Valintapäätöksen vaikutus on moninainen ja -ulotteinen työyhteisössä ja koko organisaatiossa.

 

 • Miten ilmoitetaan avoimesta työpaikasta, kun halutaan laaja/suppea hakijajoukko?
 • Millaiset ammatilliset vaatimukset tehtävä edellyttää, entä miten ihmisten erilaisuus pystytään huomioimaan rekrytoinnissa?
 • Millainen on hyvä haastattelu? Entä erinomainen?
 • Mitä lain asettamia rajoituksia työhaastattelussa ja -haastattelijoilla on?
 • *

   

 • Mikä on meidän haastattelustrategiamme?
 • Mitä kaikkea haastattelutilanteessa voidaan havannoida?
 • Miten tiedostaa ja havaita puhutun ja kehon kielen yhteneväisyys, entä ristiriidat?
 • Mitä ekstrovertin ja introvertin hakijan taakse voi kätkeytyä?
 • Miten erottaa haastattelujoukosta ammatillisen osaajan ns. "hyvästä tyypistä"?
 • Vai etsimmekö enemmän "hyvää tyyppiä" kuin ammatillisesti pätevää ja osaavaa?
 • Miten haastattelijana en lankeaisi "sudenkuoppiin"?
 • *

 

 • Miten analysoida haastattelutilanteesta saatua tietoa haastateltavasta, entä kokemusta ja tunnetta? Miten erottaa haastattelijana järjen ja tunteen?
 • Mitä henkilöstöarvioinnin tulokset kertovat hakijoista? Miten ja mitkä tiedot arvioinnista ovat salaisia ja julkisia?
 • Miten tiedostaa haastattelijana omat motiivit ja muut vaikuttavat ja ohjaavat voimat?
 • *

* Mitä muita asioita haastattelussa ja koko rekrytointiprosessissa tulisi huomioida?

 

 

Palveleva johtaja keskittyy ihmisten vahvuuksiin

Työterveyslaitos 8.11.2016:

Palvelevassa johtamisessa esimies keskittyy huolehtimaan kokonaisuudesta ja siitä, että hänen oma porukkansa voi menestyä. Se painottaa työntekijöiden kuuntelemista, voimaannuttamista ja kunnioittamista.

https://www.ttl.fi/tyopiste/palveleva-johtaja-keskittyy-ihmisten-vahvuuksiin/

 

Lisätietoja:

AddEdu Expert / Petri Vainikka, Lappeenranta
puh. 040 669 2500
sähköpostitse yhteydenotto Yhteystiedot-sivulta
http://www.addeduexpert.fi/419179653