AddEdu Expert

AddEdu Expert on suomalainen vuonna 2014 toimintansa aloittanut yritys. Aluksi yritys perustettiin sivistystoimen hallinnon asiantuntijapalveluiden tarjoajaksi. Sitten valikoimaan lisättiin työnohjaus, prosessikonsultaatiot, koulutukset ja opastukset.

 

Nyt yritys tarjoaa työnohjausta, prosessikonsultaatioita, koulutusta, konsultointia ja opastuksia.

Kotipaikkana on Lappeenranta, Asiakaskunta on pääosin Kaakkois- ja Itä-Suomessa, mutta toimialueena on myös Kymenlaakso.

Nimilyhenteestä AddEdu Expert:
Add = add / added/ addition / additional ; lisätä, lisäys, lisä-, laskea yhteen, summata, liittää, (additiivinen)
Edu = education / educator / educate ; koulutus, kouluttaja, opettaja, kasvattaja, sivistää, kehittää, opettaa, valistaa jne.
Expert = expert ; asiantuntija

 

  • Työnohjausta ja työyhteisöjen prosessikonsultaatioita, koulutusta ja konsultointia mm. kasvatus-, opetus-, hallinto- sekä hoito- ja kuljetusalalle (lähinnä henkilökuljetus) tai muissa ihmisten kanssa työskentelevien palvelemisen tarpeisiin. Lisäksi esimiestyönohjausta ja coaching.

  • Konsultointeja ja koulutuksia työyhteisöissä erityisesti kasvatus- sekä opetustoimessa ja niiden hallinnossa sekä työyhteisöjen kehittämisessä ja ammatillisen kasvun edistämiseksi ja lisäämiseksi. Johtamiseen liittyviä työyhteisöjen ja esimiesten prosessikonsultaatioita ja koulutuksia.

  • Opastusta Suomen Opasliiton auktorisoituna matkailuoppaana Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa ja Imatralla, mutta reittien ja ympäristöjen taustoittajana sekä matkanjohtajana ja selostajana myös Karjalankannaksella, Laatokan sekä Vienan Karjalassa, Novgorodissa ja Pietarissa jne.

  • Bussinkuljettamista ja selostusta yhteistyössä eri bussifirmojen ja matkatoimistojen kanssa ja kautta. Bussikuljetukset Suomessa ja Suomesta esim. Venäjällä sijaitseviin kohteisiin voidaan räätälöidä ja suunnitella yhteistyössä matkan suunnitteluvaiheesta alkaen. Nämä palvelut sopivat mm. työyhteisöjen työhyvinvointitapahtumiksi (tyky, tyhy jne.).

Koulutustausta:
- KM, luokanopettaja, aineenopettaja (englanti), katsomusaineiden opettaja, rehtoriopinnot, opetushallinnon tutkinto, kuljetusalan koulutus
- voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op : STOry, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic
- työ- ja organisaatiopsykologian opintoja
- vertaistukikoulutukset

Kokemus työnohjaajana yli 7 vuotta:
- työyhteisöistä: päiväkodit ja yleissivistävät koulut
- ryhmistä: julkishallinnon esimiehiä, erityislastentarhanopettajia, lehtoreita, luokanopettajia, koulunkäynninohjaajia
- yksilöohjauksista: rehtoreita, päiväkodinjohtajia, koulunkäynninohjaajia

Muu työkokemus:
- päätoimisesti julkisen opetuksen ja sivistyshallinnon esimies- ja asiantuntijatehtävistä, 30 vuotta
- luokan- ja aineenopettajana yli 20 vuotta
- kuljetus- sekä matkailualalta, matkailuoppaana, yksityiseltä sektorilta 30 vuotta ja ammatinharjoittajana 7 vuotta

Työkokemusta suurista ja pienistä työyhteisöistä ja erikokoisista organisaatioista kunnalliselta ja yksityiseltä sektorilta

Kysy lisää!

 

AddEdu Expert / Petri Vainikka, Lappeenranta

puh. 040 669 2500

YHTEYSTIEDOT - www.addeduexpert.fi