Työnohjaus ja prosessikonsultaatio

 

  • on tavoitteellista työskentelyä sekä oman että työyhteisön työn ja toimintatapojen tukemisessa, kehittämisessä, arvioinnissa ja uudistamisessa,

  • tarjoaa ulkopuolista näkökulmaa työyhteisön, ryhmän ja yksilön kehittämiseen,

  • vapauttaa ohjattavan ja ohjattavien käyttöön energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin työtunteisiin, haasteisiin sekä ongelmiin ja vaikeisiin asioihin,

  • vahvistaa ammatti-identiteettiä,

  • on eettisiin periaatteisiin perustuvaa toimintaa.

 

AddEdu Expert tarjoaa työnohjausta, työyhteisön prosessikonsultaatiota, koulutuksia ja opastusta mm. kasvatus-, opetus-, hallinto- sekä hoito- ja kuljetusalalle (henkilökuljetus) ym. tai muissa ihmisten kanssa työskentelevien palvelemisen tarpeisiin.

AddEdu Expertin työnohjauksen ja prosessikonsultaation lähestymistapa ja näkökulma on voimavarakeskeisyydessä.


Työyhteisön prosessikonsultaatiossa vahvistetaan työntekijöiden keskinäistä toimintaa sekä toimijuutta ja kykyä toimia työssä yhdessä tavoitteellisesti perustehtävän suuntaisesti.

Prosessikonsultaatiossa organisaation omaa asiantuntemusta hyödyntäen tunnistetaan työyhteisön haasteita ja luodaan vaihtoehtoisia tapoja olla, ajatella, toimia, kehittää jne. työyhteisöä.

 

Työnohjauksessa on tilaisuus käsitellä työhön liittyviä mieltä kuormittavia asioita.

 

Voimavarakeskeinen lähestymistapa koostuu ainakin seuraavista seikoista:
1. dialogisuudesta
2. narratiivisuudesta (tarinallisuudesta)
3. ratkaisukeskeisyydestä
4. reflektiivisyydestä

Sosiaalinen konstruktionismi on työnohjauksen taustateoriana.

Työnohjauksen sovelletaan Suomen Työnohjaajat ry:n laatimia eettisiä periaatteita http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet

 

Etsi työnohjaajaa https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/etsi-tyonohjaajaa#/

 

Työnohjaus, coaching, sparraus ja prosessikonsultaatio voi olla

Kysy lisätietoja

Petri Vainikka, työnohjaaja STOry, puh. 040 669 2500

AddEduExpert

Petri Vainikka, työnohjaaja STOry, puh. 040 669 2500


Koulutustausta:
- KM, luokanopettaja, aineenopettaja (englanti), katsomusaineiden opettaja, rehtoriopinnot, opetushallinnon tutkinto, kuljetusalan koulutus
- voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op : STOry, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic
- työ- ja organisaatiopsykologian opintoja
- vertaistukikoulutukset

Kokemus työnohjaajana:
- työyhteisöistä: päiväkodit ja yleissivistävät koulut
- ryhmistä: julkishallinnon esimiehiä, erityislastentarhanopettajia, lehtoreita, luokanopettajia, koulunkäynninohjaajia
- yksilöohjauksista: rehtoreita, päiväkodinjohtajia, koulunkäynninohjaajia

Muu työkokemus:
- päätoimisesti julkisen opetuksen ja sivistyshallinnon esimiestehtävistä, 30 vuotta
- kuljetus- sekä matkailualalta, yksityiseltä sektorilta 30 vuotta ja ammatinharjoittajana 6 vuotta
- suurista ja pienistä työyhteisöistä ja erikokoisista organisaatioista kunnalliselta ja yksityiseltä sektorilta

 

Lisätietoja

Petri Vainikka
AddEdu Expert
puh. 040 669 2500

Tai ota yhteyttä ao. linkin kautta sähköisesti
http://www.addeduexpert.fi/419179653

Lisätietoja:
 http://www.suomentyonohjaajat.fi/
ja myös   https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/etsi-tyonohjaajaa#/

 

YLE: Työnohjaus auttaa jaksamaan

YLE-uutinen 29.1.2019

 

 

 

 

Työnohjaus auttaa jaksamaan ja lisää koko työyhteisän tuottavuutta

 

Lue lisää YLE- uutisten 29.1.2019

https://yle.fi/uutiset/3-10619031

 

 

KUVA Petri Vainikka

Työnohjaus sopii lähes kaikenlaisille ... Kuva Oodista

KUVA Petri Vainikka

Työnohjaus sopii lähes kaikenlaisille ... Kuva Oodista

KUVA Petri Vainikka

Työnohjaus sopii lähes kaikenlaisille ... Kuva Oodista

KUVA Petri Vainikka

Työnohjaus sopii lähes kaikenlaisille ... Kuva Oodista

KUVA Petri Vainikka

Työnohjaus sopii lähes kaikenlaisille ... Kuva Oodista